Mogens Dahl

 

Læs også om
korkoncerter Læs om korkoncerter

Pressen skrev om orkesterkoncerter

Steen Søgaard/Jyllandsposten 17.08.91

Mogens Dahl skabte et herligt liv i koncerten hvilket navnlig kom til udtryk via en stram, præcis rytmik og stejle kurver i dynamikken. Der var tale om et meget velfungerende samarbejde mellem aftenens klaversolist Herman D. Koppel og aftenens dirigent Mogens Dahl foran Aalborg Symfoniorkester.

Peder Kaj Pedersen/Aalborg Stiftstidende 16.08.91

Det lykkedes fortræffeligt for dirigenten Mogens Dahl at få snert i Koppels motiver og fart og fremdrift i denne friske musik. I det hele taget synes Mogens Dahl at være et sikkert dirigenttalent med en velfungerende teknik. Carl Nielsens musik med Aalborg Symfoniorkester rummede således mange fine farver under hans ledelse.

Steen Søgaard/Jyllandsposten 03.06.92

Mogens Dahl fik lokket mange gode detaljer frem i orkesterspillet i Aarhus Symfoniorkester, og musikken lå godt i hænderne på Mogens Dahl, som gav musikken både dramatisk brod og lyrisk intensitet.

Svend Erik Sørensen/Fyens Stiftstidende 02.05.96

Dirigenten Mogens Dahl havde sans for koncertens program. Han lod Odense Symfoniorkester spille med alle de virkemidler der var for hånden, og der blev musiceret utroligt let og elegant.

Peder Kaj Pedersen/Aalborg Stiftstidende 24.05.96

Smukt gennemarbejdet, roligt opfattet og velklingende realiseret blev denne udførelse af Mozarts "Requiem" af Mogens Dahl. Han udfordrer ikke, sætter ikke noget på spidsen, men der er velgørende ro og naturlighed i hans tilgang til musikken og kor og vokalsolister trivedes og groede under hans ledelse - med Aalborg Symfoniorkester og Det Jyske Kammerkor og Musikstuderendes Kammerkor og solister.

 

 

Læs også om
orkesterkoncerter Læs om orkesterkoncerter

Pressen skrev om korkoncerter

Den Jyske Operas Kor


Steen Søgaard/Jyllandsposten 05.09.95

Under Mogens Dahls ledelse formede sig en smuk musikalsk helhed, der satte de klanglige raffinementer i centrum, ligesom de stejle, meget bevægelige melodiske kurver fremstod med en smidig og fleksibel dynamik. Fremførelserne med Den Jyske Operas Kor var præget af intensitet og nerve i klangen samt en stram styring af intonationen.

Steen Søgaard/Jyllandsposten 10.06.01

Under Mogens Dahls ledelse formede sig et detaljefyldt og gennemreflekteret korarbejde, hvor præcision og tydelig tekstartikulation står i højsædet. Det mærkede man helt fra begyndelsen med Jørgen Jersilds "Min Yndlingsdal" og "Natteregn", der fremstod i lys fyldig klang og fleksibel dynamik. Og i Sibelius' "Rakastava", hvor Den Jyske Operas Kor sang med mørke farver og indadvendtheden blev her stærk og prægtig.

Det Jyske Kammerkor


Jan Jacoby/Politiken 08.09.95

Mogens Dahl er en dirigent med noget på hjerte og evne til at nå ud over rampen. Et mere veltalende bevis end Poulencs skønne "Sept Chansons" kunne man ikke ønske sig, og søgte man den store, bedøvende klangskønhed, var der Nirvana-balsam for sjælen i Saint-Saëns' "Calme des nuits" med Det Jyske Kammerkor.

Peder Kaj Pedersen/Aalborg Stiftstidende 02.12.91

Dahls kor kan meget og han kan meget med det, hvad det afvekslende og krævende program til fulde demonstrerede. Unge stemmer, en glimrende egal klang og en fantastisk smidig fraseringsevne var blandt de dyder, der særligt gjorde sig bemærket denne eftermiddag i Budolfi Kirke , hvor dirigenten Mogens Dahl inddrog publikum i glæde over musikken parret med fuldt beherskelse af virkemidlerne, selv de mest komplicerede.

Peter Woetmann/Politiken 22.06.95

Det Jyske Kammerkor udgør en særdeles homogen gruppe, hvis klang står gennemsigtigt smuk og ren og rig på nuancer. Mogens Dahl holder sig langt væk fra den kælne overtydelighed der kan plage "danske sange" for kor, i stedet får han musik og tekst til at balancere i et naturligt strømmende foredrag, og midt i skønheden får han også gyset frem denne aften i Tivolis Koncertsal.

John Christiansen/Jyllandsposten 07.05.95

..det var en fornøjelse at lytte til Det Jyske Kammerkors fine korklang og den smukke formning af musikken- der blev skabt smukt og stille liv af koret og dets fremragende dirigent Mogens Dahl.

Lis Klestrup/Aarhus Stiftstidende 09.09.87

Det Jyske Kammerkor har en stor spændvidde både klangligt og dynamisk. Det er Mogens Dahls store fortjeneste. Han ved hvor langt han kan gå, han udnytter korets muligheder uden så meget som et sted at miste homogeniteten - fra det smukkeste ppp til det flotteste f - en gennemmusikalsk aften.

Bodil Sørensen/Jyske Tidende 15.11.90

I koncerten i Sct. Hans Kirke i Odense kom den "gamle" Nørgård-musik på frapperende vis til at fungere som en helhed med den nye, der trods forskellighed hænger godt sammen - og måske ikke mindst kom til det takket være Det Jyske Kammerkor og dets fremragende dirigent Mogens Dahl, som også magtede at styre det verdensberømte svenske slagtøjsensemble Kroumata med sikker hånd.

Aalborg Universitets Kammerkor


Bernhard Lewkovitch/Kristeligt Dagblad 26.05.03

Aalborg Universitet har med Mogens Dahl en af de ypperste korledere i vort land. Korsang af enhver art har det godt i hans hænder, og koret bærer præg af at være strengt skolet i artikulation og deklamation. Danske, svenske og engelsksprogede sange tager sig fortræffeligt ud, og klangen er for et semiprofessionelt kor i ordets bedste forstand nydeligt. Man fornemmer vækstbetingelserne for kor i Danmark, når disse udnyttes optimalt. Det magter en mand som Mogens Dahl.